درس‌های موجود

اینقدر درگیر حواشی ایام شدیم که فراموش کردم یادی کنم از این مرد عرصه علم... جان بزرگ نگارنده کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی معروف به ترمو ون وایلن در 100 سالگی در 5 نوامبر یعنی 4 روز پیش بعلت بیماری کوید 19 درگذشت...

بابت کتاب روان و ساده ای که برایمان نگارش کردی و مسئله های بسیاری که جوانی مان را به تحلیل شان گذراندیم از تو قدردانیم... در کتابخانه هایمان همیشه جاویدان خواهی بود جان

اعلانات سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)

طبقه‌های درسی