نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش دانشگاه از طریق سیستم گلستان در ایام تعطیلی

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند Edu-(99+08+30).pdf کلیک کنید.