راهنمایی جهت استفاده از ایمیل برای دانشجویان جدیدالورود

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند راهنمای ساختن Account و ارسال ایمیل.pdf کلیک کنید.